Dennendal 147
3142LC Maassluis


T: 010 59 19478
E: administratie@dedijck.nl

Login

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR) De Dijck U bent ongetwijfeld op de hoogte van het bestaan van een MR op onze  school, maar wat doet de MR eigenlijk allemaal? De MR is opgebouwd uit twee geledingen, een oudergeleding en een teamgeleding. Samen adviseren en beslissen wij over beleid binnen de school. We werken nauw samen met directie en OR, omdat we hetzelfde doel voor ogen hebben. We willen er voor zorgen dat De Dijck een fijne, veilige school is, waar kinderen, ouders en leerkrachten op eigen wijze kunnen werken aan de ontwikkeling van de school. Wij vergaderen zo’n 6 tot 7 keer per  jaar. De thema’s lopen zeer uiteen, van bijvoorbeeld schooltijden tot aan financiën. Wilt u meer informatie of heeft u vragen/opmerkingen,  dan kunt u een email sturen naar reneepatijn@dedijck.nl of u kunt natuurlijk één van de leden van de MR benaderen.

Leden medezeggenschapsraad:

Rianne vd Kamp (voorzitter)        Leerkracht

Renee Patijn                                      Leerkracht

Tineke den Oudsten                         Leerkracht

Ad Backelandt                                  Ouder

Richard van der Heijden                Ouder

Mireille de Heer                               Ouder