Dennendal 147
3142LC Maassluis


T: 010 59 19478
E: administratie@dedijck.nl

Login

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon  

Basisschool De Dijck beschikt over personeelsleden die aanspreekpunt zijn voor leerlingen en ouders die te maken krijgen met pesten. De directeur is het aanspreekpunt en tevens coördinator van het veiligheidsbeleid. Het aanspreekpunt vangt de gepeste leerling (en de ouders) op. Samen brengen ze de situatie in kaart en bekijken ze welke acties mogelijk zijn om de pestsituatie op te lossen. Daarbij verwijst en begeleidt het aanspreekpunt naar andere medewerker(s) binnen of buiten de school. Dit is naast het Kiva-team de vertrouwenspersoon.   

De vertrouwenspersoon vangt de betreffende persoon op. Hij/zij heeft ook een preventieve functie in het voorkomen van problemen. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid. Maar aan de andere kant heeft hij/zij een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen. 

Op basisschool De Dijck is een leerkracht vertrouwenspersoon. Zij is bekend bij kinderen, ouders en leerkrachten. De vertrouwenspersoon volgt een cursus. Deze cursus wordt stichting breed aangeboden aan alle vertrouwenspersonen in onze stichting. 

De drie hoofdtaken van de vertrouwenspersoon: 

  • – Opvang en begeleiding van de klager 

  • – Voorlichting geven 

  • – Beleidsadvisering 

 

De rol van de vertrouwenspersoon valt binnen onze klachtenregeling, zoals is vastgesteld binnen Floréo

De vertrouwenspersoon op De Dijck is:

Lidy Warffemius

lidywarffemius@dedijck.nl