De schooltijden

Het rooster van De Dijck loopt voor alle leerjaren gelijk. Dit model staat bekend als het Hoorns model en houdt in dat de leerlingen elk schooljaar minstens 940 uur les krijgen. In 8 jaar loopt dit op tot 7520 uur. Wij hanteren een marge met extra lesuren om bij calamiteiten de leerlingen vrij te kunnen geven. Het buitenspelen tijdens de overblijf wordt niet als lestijd gerekend.

De schooltijden zijn:
maandag- dinsdag- donderdag- vrijdag: 08.45 - 15.00 uur
woensdag: 08.45 - 12.00 uur

De schooldeuren gaan open om 8.35 uur, zodat we exact om 8.45 uur kunnen beginnen met de lessen.