Het Team

Ieder jaar wordt de groepsindeling opnieuw vastgesteld. Hierover vindt afstemming plaats in het team. Het aantal te formeren groepen wordt besproken met de medezeggenschapsraad.

De groepsindeling voor het schooljaar 2022-2023 ziet er als volgt uit:

groep leerkrachten
1-2 rood Jennifer Aalbrecht, Martine Sas
1-2 groen Winnie Booster, Majet Hoogeveen
3 Rianne van de Kamp, Renee Patijn
4 Brenda van Wijk, Renee Patijn
5 Greet Klinge, Dorathea Linsen
6 Madelon Scholte
7 Rianne van Oosterom, Marlies Heijsman
8 Ron Gram, Dorathea Linsen

Toelichting op de indeling en bezetting van de groepen:

  • Directeur: Leontien Stofbergen (ma, di, do, vrij)
  • Intern begeleider: Karin Jobse (ma, di, do)
  • Bouwcoördinatoren: Rianne van de Kamp (onderbouw), Rianne van Oosterom (bovenbouw)
  • Leraarondersteuners: Nannie de Zoete (ma, di, wo en do), Jolanda van Ast (wo)
  • Onderwijsassistente: Claudia Dijkshoorn (do en vrij)
  • Schoolassistente: Patricia van den Berg (elke ochtend)
  • Leesspecialist: Renee Patijn